Hoạt động Văn hoá & Xã hội | 01/12/2023

Buổi truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

Sáng ngày 29/11/2023 tại Hội trường Công ty Xăng dầu Đồng Nai đã diễn ra buổi truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 với chủ đề: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”

LĨNH VỰC KINH DOANH