Buổi truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

 02:23 CH @ Thứ Sáu - 01 Tháng Mười Hai, 2023

Sáng ngày 29/11/2023 tại Hội trường Công ty Xăng dầu Đồng Nai đã diễn ra buổi  truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 với chủ đề: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”

Bà Nguyễn Thị Lai - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Công ty phát biểu khai mạc buổi truyền thông

Vấn đề bình đẳng giới đã được Đảng và Nhà nước ta quan tâm và được đánh giá là một động lực và mục tiêu phát triển quốc gia. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bình đẳng giới đã được cụ thể hóa trong Luật Bình đẳng giới do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2007;

Thực hiện Văn bản số 1934/PLX-TCNS ngày 24/10/2023 về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023; 

Căn cứ Văn bản số 055/PLXĐN-CĐ ngày 16/11/2023 của Công ty về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023; 

Tháng hành động là điểm nhấn, tạo nên chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn quốc; thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Đồng thời đẩy mạnh, phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới, và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em; Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

Bà Nguyễn Hà Quế Phương – Phó trưởng ban xây dựng tổ chức Hội, HLHPN Tỉnh Đồng Nai Hỗ trợ bài Tuyên truyền
Từ trái qua Ông Phạm Văn Nam - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty; ông Phạm Minh Trung - Phó trưởng phòng KTTC, Bí thư đoàn thanh niên; Ông Ngô Thế Thành - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
Toàn hội trường lắng nghe bà Nguyễn Hà Quế Phương chia sử Bài truyền thông
Toàn thể Nữ CBCNV Công ty đều tham dự Buổi truyền thông

Nguồn:  Ban biên tập website  -  .
Petrolimex Đồng Nai